ข้อห้ามของพนักงานทำความสะอาด

1. ห้ามหยิบฉวย ขโมยทรัพย์สินของลูกค้าแม้เพียงเล็กน้อย หรือเห็นว่าสิ่งของนั้นด้อยค่าก็ตาม 

2. ห้ามถือวิสาสะดื่มน้ำหรือกินอาหารของลูกค้า

3. ห้ามเก็บพืชผัก ผลไม้ของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

4. ห้ามกล่าวตำหนิทรัพย์สิน สิ่งของ สภาพบ้าน อาคารของลูกค้า

5. ห้ามหยอกล้อกันหรือส่งเสียงดังขณะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า

6. ห้ามแสดงความรังเกียจ ความรำคาญต่อลูกค้า เช่น คนป่วย คนชรา เด็กหรือความจู้จี้ของลูกค้า

7. ห้ามแสดงความโกรธ หรือแสดงอาการไม่พึงพอใจต่อลูกค้าโดยเด็ดขาด

8. ห้ามนำเรื่องปัญหาส่วนตัวเข้ามาสร้างความวุ่นวายในที่ทำงาน

9. ห้ามฉวยโอกาสกระทำในสิ่งที่เห็นแก่ตัว ที่แสดงถึงความเอาเปรียบลูกค้าโดยเด็ดขาด

10. กรณีงานเหมาชั่วคราว (Big Clean หรืองานเฉพาะเรื่อง)ที่เราเข้าไปปฏิบัติงานในบ้าน อาคารหรือสถานที่ใดๆของลูกค้า  ห้ามพนักงานออกจากสถานที่นั้นๆจนกว่างานจะแล้วเสร็จและลูกค้าได้ตรวจสอบและลงชื่อรับงานแล้ว หรือได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฯเป็นครั้งคราว

11. ห้ามเปิดเผยความลับของลูกค้า และห้ามนำสิ่งที่พบเห็นในสถานที่ของลูกค้าไปเปิดเผยภายนอกในทางที่เสื่อมเสีย

12. ห้ามขอเงินเพิ่มพิเศษ(ทิป)จากลูกค้าโดยเด็ดขาด (ไม่ว่าจะพูดจริงหรือพูดเล่นก็ตาม )

13. ห้ามพูดคุยโทรศัพท์ขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือพูดคุยเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

14. ห้ามกล่าวคำ หรือกล่าวในเชิงว่า “จะไม่รับผิดชอบ” กับลูกค้าโดยเด็ดขาด

          

 

 ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาด

1. พนักงานทำความสะอาดต้องแต่งกายสุภาพตามฟอร์มที่กำหนดในขณะไปปฏิบัติหน้าที่

2. ให้แสดงความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ

3. แสดงความมีไมตรี สุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อลูกค้าทุกคนด้วยความจริงใจ 

4. เมื่อเข้าปฏิบัติงาน  ให้พนักงานทุกคนกล่าวสวัสดีลูกค้า แล้วขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากเสร็จภารกิจแล้วให้ทุกคนกล่าวลาลูกค้าโดยการ “สวัสดี และขอบพระคุณ” อีกครั้ง

5. คำติชมของลูกค้า “คือผลของงาน” คำติของลูกค้าเปรียบกระจกเงา  คำชมคือกำลังใจ

3. ให้มีความเป็นมืออาชีพ แบ่งงานกันและประสานงานกันอย่างลงตัว  มีความสามัคคี

5. พนักงานทำความสะอาดของ หจก.ขอนแก่นโฮมคลีนทุกคน “ไม่ใช่คนรับใช้ในบ้านหรือ กิจการ แต่เป็นพนักงานของ หจก.ที่ปฏิบัติงานบริการลูกค้าให้มีความสุขตาม

     

  ข้อตกลง ด้วยสโลแกน  -สะอาด ปลอดภัย ไว้ใจได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

6. ต้องตรงต่อเวลา

7. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต

8. ต้องมีศีลธรรม

 

 

หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทำความสะอาด

ดูแลความสะอาดพื้นในบริเวณที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน

ทำความสะอาดซอกมุมในบริเวณที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน

ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ ในบริเวณที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน

ทำความสะอาดผนัง  ขอบผนัง เพดาน ในบริเวณที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน

ทำความสะอาดกระจก  มู่ลี่ในบริเวณที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน

ทำความสะอาดห้องน้ำในบริเวณที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน

ปฏิบัติงานตามตารางงานที่หัวหน้าจัดให้อย่างถูกต้องตามลำดับ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่หัวหน้าตกลงไว้กับลูกค้า เช่น การล้างแก้ว  ภาชนะของลูกค้า รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ต้องรักษามาตรฐานของงานอย่างเคร่งครัด

 

 

 

หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและการใช้เคมีภัณฑ์

1.วางป้ายเตือนขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

2.ตรวจเช็คปลั๊กไฟ  สายไฟก่อนปฏิบัติงาน

3.สวมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้าบูท

4.ระมัดระวังและวางป้ายเตือนในขณะที่พื้นยังไม่แห้ง ขณะทำความสะอาดไม่ควรให้พื้นเปียกเกินไป

5.ห้ามยกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นหรือลงบันได ขณะที่ยังไม่เก็บสายไฟให้เรียบร้อย

6.ขณะยกเครื่องขัดล้างพื้น,  ปั่นเงาพื้นขึ้น หรือลงบันได ให้หาคนช่วย (ไม่ทำการยกเครื่องคนเดียว)

7.ห้ามฉีดน้ำยาลงบนพื้นผิว  เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้ฉีดลงบนผ้าเพื่อป้องกันการกระจายของน้ำยาลงบนพื้นพรม หรือไวนิล อันจะทำให้พื้นเสียหรือพื้นลื่นได้

8.ขณะใช้เครื่องที่มีระบบจานหมุน เช่น เครื่องขัดล้าง ระวังต้องให้สายไฟอยู่ด้านหลังเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสายไฟไม่ติดเข้าไฟในแผ่นขัด หรือแปรงซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เคมีภัณฑ์

9.อ่านฉลากก่อนใช้น้ำยาทุกครั้ง

10.สวมถุงมือทุกครั้ง

11.ระมัดระวังเวลาเปิดฝาขวดน้ำยาไม่ให้น้ำยากระเด็นเข้าตา และถูกผิวหนัง

12.ใช้อัตราส่วนการผสมน้ำยาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับงานชนิดนั้น

13.ไม่ผสมน้ำยาเคมีชนิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

14.ในการผสมน้ำยาเคมีให้เจือจางลง  ให้เทน้ำยาที่จะผสมลงในน้ำ เพื่อป้องกันน้ำยากระเด็นและเป็นฟอง ไม่ให้เทน้ำลงในน้ำยา

15.เลือกสวมอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น รองเท้าบูท และอื่น ๆ

16.ไม่ขยี้ตา  ลูบหรือเกาผิวหนังขณะที่ใช้น้ำยา

17.หากน้ำยากระเด็นเข้าตาหรือถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและปรึกษาแพทย์

18.ไม่ทดสอบน้ำยาโดยการสูดดม

 

> ให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ให้บริการด้วยพนักงานมืออาชีพ

  

> พนักงานทำความสะอาด l  ต้องเป็นพนักงานที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ ทฤษฏีและการปฏิบัติแล้ว

 

บริการทำความสะอาด ขัดล้าง เครือบเงาพื้น งานก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน งานแม่บ้านประจำ

 

ซักพรมในห้องประชุมด้วยระบบ Extraction ด้วยการฉีดและดูดกลับ ทำให้พรมสะอาด 

 

บริการโรยตัวเช็ดกระจกอาคารสูง

      

"เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำระบบประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)ตามมาตรฐานASEAN Mutual Recognition Arrangment on Tourism Prpfessionals - MRA จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11-13 พฤษภาคม 2558 นายปลวัชร วรรณจงคำ"

---- ผลการประเมินปรากฏว่าผ่านการประเมินตามหลักสูตร ----

 

โฮมคลีน,homeclean,บ้านสะอาด,ทำความสะอาดขอนแก่น, บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้านขอนแก่น,จ้างทำความสะอาด, รับเหมาก่อสร้าง ,รับเหมาก่อสร้างขอนแก่น,รับสร้างบ้านขอนแก่น,รับเหมาก่อสร้างบ้านขอนแก่น,รับสร้างบ้าน, ทำความสะอาด, แม่บ้าน, ซักพรม ซักผ้าม่าน,เช็ดกระจกอาคารสูงขอนแก่น, ทำความสะอาดพื้น,จ้างแม่บ้านขอนแก่น,แม่บ้านประจำ,จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด,ทำความสะอาดขอนแก่น,จ้างทำความสะอาด,จ้างทำความสะอาดขอนแก่น,โฮมคลีนขอนแก่น,โฮมคลีนเมเนเจอร์,Homeclean,บริการทำความสะอาด,Homeclaenmanager,ขอนแก่นโฮมคลีน,จ้างทำความสะอาดบ้านขอนแก่น,ทำความสะอาดบ้าน,ทำความสะอาดสำนักงาน,ทำความสะอาด Office,ทำพื้นหินขัดขอนแก่น,ทำพื้นทรายล้างขอนแก่น,ทำพื้นหินขัด,ทำพื้นทรายล้าง,ปูกระเบื้องขอนแก่น,ปูกระเบื้อง,ขัดล้างพื้นขอนแก่น,ขัดล้าง,เคลือบเงาพื้นขอนแก่น,เคลือบเงาพื้น,ลงwaxขอนแก่น,ลงwax,ลงแว็กซ์เคลื่อบเงาพื้นขอนแก่น,
บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ,บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขอนแก่น,ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19,ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19ขอนแก่น,บริการอบโอโซนฆ่าเชื้อ,อบโอโซนฆ่าเชื้อ,อบโอโซนฆ่าเชื้อขอนแก่น,อบโอโซนฆ่าเชื้อโควิด,อบโอโซนฆ่าเชื้อโควิด-19ขอนแก่น,บริการสตรีมไอน้ำความร้อนสูงฆ่าเชื้อ,สตรีมไอน้ำความร้อนสูงฆ่าเชื้อ,บริการสตรีมไอน้ำความร้อนสูงฆ่าเชื้อขอนแก่น,บริการดูดกำจัดไรฝุ่น,บริการดูดกำจัดไรฝุ่นขอนแก่น,ดูดกำจัดไรฝุ่นในพื้นที่ขอนแก่น